het kornhuys

vanaf oktober 2018 gaan we van start voor ons nieuwe project

een project dicht bij huis namelijk in Dussen

een projecr voor jong volwassen die vanwege een lichamelijkof geestelijke beperking verzorging nodig hebben.

het Kornhuys is een woon-/zorgvoorziening .