vastenmaaltijd 2017

luisteren

het zijn altijd dezelfde die op de foto willen     .

wachten op de koffie

onze vrijwilligers zorgde ervoor dat iedereen zijn natje en droogje had.

samen

35 personen zorgde voor een gezellige, vruchtbare vastenmaaltijd.