caritas             caritas         caritas

 

 

wat betekent Caritas?

 

 

Caritas betekent niet meer of minder dan naastenliefde.

 

Caritas of Liefdadigheid  is het plegen van een daad van liefde en barmhartigheid.

men kan Caritas verrichten in materiele en immateriële zin.

het geven van geld goederen en kleding bv aan goede doelen zijn voorbeelden van caritas.

in feite doen wij niets anders dan caritas geven

denk aan geld voor de vastenactie, de adventsactie ambulancewens(op dit moment onze eigen goede doel)

 

in elke Parochiekern is er iedere maand een collecte voor de caritas.

 

sinds woensdag 2 maart 2016 zit de Caritas ook bij Kerk en Samenleving

 

iedere eerste mis van de maand is er een collecte voor de caritas

ook de Parochiekernen mochten een doel aandragen

 

dit jaar is de collecte die Hank aandraagt voor de Hospice Gorinchem.

 

'Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan de dagen.' de betekenis van palliatieve zorg

 

 

Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen.

ze bieden die zorg bij mensen thuis of in het hospice.

ze ontlasten en ondersteunen de zieken en hun naasten in de laatste fase van hun leven.

 

voor al deze ondersteuning wordt ervan uit de overheid het hoognodig gegeven , maar de broodnodige spullen zoas staopstoelen, hoog.laag bedden, bad/douchestoelen moet de hospice zelf aanschaffen en zelf betalen als ze stuk zijn.

verbouwingen aan het Huis moet ook door het huis zelf betaald worden, daarom deze collecte