caritas             caritas         caritas

 

 

wat betekent Caritas?

 

 

Caritas betekent niet meer of minder dan naastenliefde.

 

Caritas of Liefdadigheid  is het plegen van een daad van liefde en barmhartigheid.

men kan Caritas verrichten in materiele en immateriële zin.

het geven van geld goederen en kleding bv aan goede doelen zijn voorbeelden van caritas.

in feite doen wij niets anders dan caritas geven

denk aan geld voor de vastenactie, de adventsactie 

 

in elke Parochiekern is er iedere maand een collecte voor de caritas.

 

sinds woensdag 2 maart 2016 zit de Caritas ook bij Kerk en Samenleving, tenminste een lid van de Caritasgroep is bij ons aangesloten zodat we elkaar A niet in het vaarwater zitten en B op de hoogte blijven wat en waar de Caritasgroep mee bezig is.

 

iedere eerste mis van de maand is er een collecte voor de caritas

De collecte is voor de caritas zelf of voor een project dat een van de Parochiekernen heeft aangedragen.


Caritas heeft zo ook zijn eigen acties denk aan de StElisabethdag ,zij proberen dan manden met hobbymaterialen bij elkaar te krijgen en deze aan een van de verzorgingstehuizen te geven in een dorp.

Caritas heeft zijn eigen publicaties in dag en weekbladen