Weer een vol Parochiezaaltje.
Meer dan 30 personen waren aanwezig bij onze Vastenmaaltijd.
Van klein tot groot genoot men van een sobere maaltijd met natuurlijk een eitje erbij.
Men genoot van elkaar en van een gesprek, op nivo of gewoon gezellig een eind in de lucht kletsen.
Voor ons van Kerk en Samenleving was het fijn om te zien dat er nog zoveel mensen op af gekomen waren.
Kunnen we volgend jaar weer of kunnen we op U rekenen